โพสต์

เพลงชีวิตสายัณห์

เพลง ไทยนิยมยั่งยืน [เสียงร้องและคาราโอเกะ]

ส่งผลงานไปยัง : มหาลัยใจดี ชุดที่ 1

เพลง "มักสาวปากแป" (คาราโอเกะ)

เข้ามหาลัยกันยัง : มหาลัยใจดี

เพลง "ถึงเจ็บก็เก็บอาการ"

เพลง สัญญาหน้าจอ

ดนตรีเพลง "รอรักใต้ต้นสะแบง" ไปร้องคาราโอเกะกันเลย

เพลง "หม่องฝังสายแฮ" ฝึกหัดทำดนตรี ใส่เสียงโหวต