เพลงหมออนามัย (ดีสโก้ )

กระแสน้ำไม่คอยท่า  การเวลาไม่คอยใคร
จะถอยหลังไปเรื่อย เพียงแต่คุณหยุด หรือก้าวเดินช้าไปหน่อย
เพลงนี้  เป็นเพลงเก่า รุ่นพี่แต่งไว้ ผมเอามาใส่ดนตรี
ด้วยจังหวะดีสโก้ ตัดกับสาระที่เศร้าของเพลง
ชอบ กลองไฟฟ้า   สมัยก่อนฮิตมาก