รีวิวโปรแกรมสร้างดนตรี

มีโปรแกรมใดบ้างที่น่าใช้ และคิดว่าง่ายสุด จากประสปการการณ์ใช้งาน และศึกษาจากผู้รู้ได้รีวิวไว้  ศึกษาเรียนรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการทำงานต่อไป