ชีวิตต้องสู้ รู้ว่าลำบาก คนต้นแบบสู้ชีวิต ของตาพรบ้านคอกควาย