เพลง "ฟ้าร้องไห้"

บันทึกไว้เพื่อเป็นความทรงจำว่า ครั้งหนึ่ง เมื่อคราวที่รบรอบเดือนแห่งการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
นับแต่วันที่ 1ตุลาคม 2560  เป็นต้นมา จนครอบรอบปี วันที่พระองค์สวรรคต 13 ตุลาคม 2559
"ฟ้าร้องไห้" ฝนตกลงมาทุกวัน  จะเรียกว่าว่า ตกเจ็ดวันเจ็ดคืน  ก็ไม่เกินความจริงเลย
น้อมรำลึกส่งเสด็จสูสวรรคาลัย