ทดสอบ "ซอจีน"

ทดสอบซอจีนมีโอกาสจะเอามาใส่เพลงลูกทุ่ง
ที่ได้ยินคือตัวนี้ น่าจะเรียกว่าพิณจีน
(ฟังดูประมาณ นาที่ 0-1.11)


เครดิตอุปกรณ์ดนตรีชิ้นนี้ครับ ลองใช้ดู
http://www.dskmusic.com/dsk-asian-dreamz/