เพลง ไทยนิยมยั่งยืน [เสียงร้องและคาราโอเกะ]

หลักการของไทยนิยมไทย มี 10 ข้อ
เพื่อให้ท่านจดจำได้ง่ายขึ้น  ขออนุญาตใช้ดนตรีเพลง "15 ที่ข้าแพ้" ของสายัณห์ สัญญา
มาแปลงใส่เนื้อเพลง (เป่า Pan Flute ใส่ลงไปด้วยเบาๆ)  ลองฟังดู
และขอให้ใช้ศึกษาเอกสารนโยบาย "ไทยนิยมไทยยั่งยืน" ประกอบความเข้าใจ นะครับ
(ฝึกร้องคาราโอเกะ ใช้แถบตนตรี ใต้เนื้อเพลง)

เพลง ไทยนิยมยั่งยืน ( อ.อู๋ ลมโชย ขับร้อง)

เพลง ไทยนิยมยั่งยืน
อ.อู๋  ลมโชย
++++++++++++++++++
1.  ผูกใจ ไทยให้เเป็นหนึ่ง
2.  ถึง อย่างไร  ก็ไม่ทิ้งกัน
3.  อยู่ดีมีสุข ชุมชนในฝัน
4. ความพอเพียง นั้น เรารู้ดีวิถีไทย

5. กฎหมายสิทธิแลหน้าที่
6. มีราชการ เป็น กลไก
7. รู้รักประชาธิปไตย
8.ไอทีไซร้  คนไทย ต้องรู้ทัน

9. เหล้าสุรา ปัญหา สังคม (ซ้ำ)
10 ทุกกรม  กอง ต้องติดตามงาน
ภารกิจ ประชารัฐ เรารู้กัน
รวม เป็นหลักการ ไทยนิยม ยั่งยืน

ส่วน การเคลื่อนงาน นั้น เรื่องใหญ่
ไป  ประชาคม ทุก ค่ำคืน
เทศ บาล กรรมการ ก็ต้องตื่น
ไทย นิยม ยั่งยืน สู่ความมั่งคั่ง มั่นคง
++++++++++++++++
ลมโชย ไทยนิยม
16/3/61

ดนตรีคาราโอเกะ เพลง ไทยนิยมยั่งยืน (ฝึกร้อง) 

ภาพประกอบจาก : http://www.khaochad.com/166268?r=1&width=1882


ภาพประกอบจาก: http://www.chiangmaidaily.com/2018/02/06/โครงการไทยนิยม/