เพลง "รอสํญญาที่ผาแต้ม"

เพลง "รอสํญญาที่ผาแต้ม"
วันนี้ไปผาแต้ม จำได้แค่ลางๆ ว่าเคยไปมา แต่ก็"รอสัญญาที่ผาแต้ม" อ.อู๋  ลมโชย ++++++++++++++++++
วันเวลา ผ่านไป เนินนาน ก็ไม่มีวัน  จะเข้า กันได้
เหมือนสายธาร ที่เฉื่อย เอื่อยไหว ไม่ไหล วนย้อนคืน วันวาน
รักสองเรา เหมือนดัง แก้วแตก เป็นรอยแยก ไม่อาจ ประสาน
เหลือภาพเก่า เป็นแค่ ตำนาน วาดฝัน แต้มสีแต่ง ภูผา
เหมือนเตือนใจ  ................... จากฟากฟ้าไกล ให้เจ็บ อีกหน
ดูมืดมน หมองหม่น อีกครา เหมือนป้ายเตือน ระวัง ตกผา
มนตรา ของภูผา สูงชัน เมื่อตะวัน เลื่อนพ้น ขอบเขา
หมอกสีเทา สุดฟ้า ม่านฝัน เสน่ห์ผาแต้ม แรกแย้มรัก วันวาน
ปิดตำนาน ปิดม่านรัก วันนี้ ตำนาน  แม่น้ำ สองสี
แม่มูลลำชี จงเป็น พยาน ถึงไม่อาจ ย้อน วันวาน
ลูกจะรักมั่น เหมือน ดังฝาแต้ม เหมือนดัง สีแต่ง แต้มผา
จะรอสัญญา รักที่ ผาแต้ม

รอสํญญาที่ผาแต้ม
5/4/61