โพสต์

เพลงนี้ ฟังกี่ทีก็ยังคิดถึงพ่อไพเราะเหมือนเดิม "ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป"

เล่นไกด์เพลง "พุเฒ่ายังคอย" [กีตาร์+กลอง]

เฝ้าคอยเฝ้าหวัง สายัณห์ สัญญา