เพลงนี้ ฟังกี่ทีก็ยังคิดถึงพ่อไพเราะเหมือนเดิม "ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป"

เพลง "ขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไป" 
 คำร้อง/ทำนอง : ปลัดวิลาศ สีละพันธ์ 
ขับร้อง : สุรพล แก้วตา 


 

สิบสาม ตุลา  วันที่ฟ้า  ก็ยัง ร้องไห้
ด้วยความ อาลัย 
เพราะ สิ้นแล้ว ดวงแก้ว ดวงใจ
พ่อ องค์ อยู่หัว   ภูมิพล ล้นเกล้า ชาวไทย   
สิ้นแล้ว เสาหลัก  คนไทย  
แผ่นดินร่ำไห้ ฟ้ายัง หมองหม่น
เกิดมา ชาตินี้  จึงโชคดี มีบุญ ยิ่งใหญ่ 
ใต้ร่ม ธงไทย พระ เจ้าอยู่หัว องค์ ภูมิ พล
พ่อทำ ทุกอย่าง ปูทาง  ให้ลูก ทุกคน
มีอยู่ มีกิน มากล้น 
ให้รู้ พอเพียง  หล่อเลี้ยง   ดำรง
ชาติหน้า ถ้ามีข้า  พุทธเจ้า  นี้  จะขอ ตามไป
เป็นข้า รองบาท รับใช้   
ทุกภพ ทุกชาติ  เบื้องบาท พระองค์
นับจาก วันนี้  จะขอ ทำดี  ให้มี บุญส่ง
ขอ กราบ เบื้องบาทพระองค์  
ขอ ส่งเสด็จ  สวรรคาลัย
อีกกี่ ชาติหนอ จะมีพ่อ  ชื่อ ภูมิพล
ผอง  ไทยทุกคน  จด คำสอน  พ่อจำ  ใส่ใจ 
ปฏิบัติ ยึดถือ  คือตาม รอยพระบาท องค์ไท้
สามัคคี  กันไว้  ลูกหลาน   ใส่ใจ  น้อมนำ
ดนตรี...
ชาติหน้า ถ้ามี  ข้า พุทธเจ้า  นี้  จะขอ ตามไป
เป็นข้า รองบาท รับใช้   
ทุกภพ ทุกชาติ  เบื้องบาทพระองค์
นับจาก วันนี้  จะขอ ทำดี  ให้มี บุญส่ง
ขอกราบ เบื้องบาท  พระองค์  
ขอส่งเสด็จ  สวรรคาลัย
อีกกี่ ชาติหนอ จะมีพ่อ ชื่อ ภูมิพล
ผองไทย ทุกคน  จด คำสอน  พ่อจำ  ใส่ใจ 
ปฏิบัติ ยึดถือ  คือตาม รอยพระบาท องค์ไท้
สามัคคี  กันไว้  ลูกหลาน  ใส่ใจ  น้อมนำ