เฝ้าคอยเฝ้าหวัง สายัณห์ สัญญา


เฝ้าคอยเฝ้าหวัง
(ฝึกร้องตามพี่เป้า รำลึกความหลัง เพลงเก่า)
เปิดเพลงร้องในรถ จินตนาการว่าร้องบนหลังควาย เลยมีเสียงรบกวนหน่อย ต้องขออภัยครับ


.หากว่าน้องไม่เคยรู้ว่า
ผู้ใดมาแอบรักมั่นหมาย
จงใช้ สายตา หันมารอบกาย
จะเจอชายที่เขารอคอย
.มองให้ซึ้งก็จะรู้ว่า
หน้าและตาตัวเขาเศร้าหงอย
รอรักนานปี ภักดีเลิศลอย
หวั่นเจ้ากลอยจะคล้อยห่างเหิน
*** เฝ้าคอยเฝ้าหวัง
เหมือนดังคนบ้า
อยากเอ่ยวาจารักมานานเนิ่น
เขากลัวกานดา จะว่าล่วงเกิน
แล้วพลอยห่างเหินไม่มีเยื่อใย
.หากว่าน้องรู้ใจของพี่
ให้คนดีจงยิ้มได้ไหม
หากแม้น กานดา เมตตาพี่ชาย
ก็จะให้ผู้ใหญ่มาขอ

*** ร้องซ้ำ
(จบ)