User Interface สำหรับ PageQQ Version ใหม่ (V.3.x.x)

ขออนุญาตแนะนำโซเชียลใหม่
ชื่อเพจคิวคิว(PageQQ)
Pic 001 QR Code แนะนำ PageQQ

Pic 002 หน้า Request(ตอบรับเป็นเพื่อน) ในเพจคิวคิว

Pic 003 หน้าสำหรับโพสต์ข้อความ ภาพถ่าย Content ต่างๆ

Pic 004 ลิงค์แนะนำสมาชิกสมัครใช้ PageQQ 

Pic 005 สมาชิกที่ส่งคำขอเป็นเพื่อนเราแค่กดรูปหัวใจ ก็เป็นเพื่อนกัน

Pic 006 เลือกดรูปหัวใจเพื่อตอบรับเป็นเพื่อน กดรูปบ้านไปดูโปรไฟล์
ไอคอนสุดท้ายขวาสุด  เป็นการเขียนคอมเม้นต์

ทดลองใช้งานได้ที่