โพสต์

ฝึกร้องเพลงคาราโอเกะกันเถอะ "ตัวไกลใจเหงา"

ฝึกร้อง ตามสายัณห์ สัญญา เพลง "วันอำลา"

เพลง คืนที่สายฝนซา 50 ปีพยัคฆภูมิวิทยาคาร

บทเพลงแห่งมิตรภาพ ที่ฝังจำในจิต"ชั่วนิรันดร"

PQQ_Thai_New_Social กับการทำเพลงคาราโอเกะ ก็ไม่เลวนะ