บทเพลงแห่งมิตรภาพ ที่ฝังจำในจิต"ชั่วนิรันดร"

มิตรภาพ คำสั้นๆ ที่ฝังจิตในความว่าเพื่อนตลอดไป
มิตรภาพชั่วนิรันดร