ฝึกร้อง ตามสายัณห์ สัญญา เพลง "วันอำลา"

เพลง "วันอำลา"
ฝึกร้อง ตามสายัณห์  สัญญา

ร้องตามในรถยนต์ มีเสียงรบกวน ขออภัยด้วย
และเพลงที่ร้องนี้เพื่อฝึกร้องให้มีร่องเสียงตาม สย.สญ.
ไม่ได้ร้องให้เหมือน และเป็นความสุข ในฐานะแฟนเพลงพี่เป้าครับ

อยู่ตัวคนเดียว ท่องเที่ยวสัญจร
ไร้จะแอบบเคียงหมอน ใต้เหนือแรมรอนไปสิ้น
ลำบากเพียงใด สู้มันไปจนทั่วแดนดิน
หวังใจเพื่อเก็บทรัพย์สิน เผื้อหาไว้กินนานนาน

นี่คือความจริง ใช่อิงนิยาย
หัวใจมีจุดมุ่งหมาย ก็คล้ายผู้ฟังทุกท่าน
เพราะเกิดมาจน สู้ดิ้นจนแทบวายปราณ
มิตรเพลงมีจิตสงสาร นั่นคือแรงบันดาลใจ

บางครั้งเพลียแทบใจจะขาด
คิดลานิราศ ตัดขาดมิตรเพลงทั่วไป
แต่พวกพี่น้อง ที่เคยคล้องพวงมาลัย
ยังให้แรงใจ แล้วใครจะลืมได้หนา

ขอทนเดินทางแม้กลางพฤกษ์ไพร
ถึงมันไกลใกล้แค่ไหน ทั่งผืนเมืองไทยลิบหล้า
ถ้าหากวันใด มิตรใกล้ไกลนั้นเริ่มเลือนลา
มิตรเพลงจสุขเถิดหา สายัณห์ สัญญา  ขอลาแฟนเพลง


ดนตรี....
บางครั้งเพลียแทบใจจะขาด
คิดลานิราศ ตัดขาดมิตรเพลงทั่วไป
แต่พวกพี่น้อง ที่เคยคล้องพวงมาลัย
ยังให้แรงใจ แล้วใครจะลืมได้หนา

ขอทนเดินทางแม้กลางพฤกษ์ไพร
ถึงมันไกลใกล้แค่ไหน ทั่งผืนเมืองไทยลิบหล้า
ถ้าหากวันใด มิตรใกล้ไกลนั้นเริ่มเลือนลา
มิตรเพลงจงุขเถิดหา สายัณห์ สัญญา  ขอลาแฟนเพลง