ความรักเหมือนยาคม ร้องเพลงคู่สนุกดี

อยู่ที่ไหน ก็ร้องเพลงด้วยกันได้  สุดยอดจริงๆ
ดังตัวอย่างเพลงนี้ "ความรักเหมือนยาขม" ของพี่เป้า สย.สญ.
บนแอ็พ Smule