เพลง กล่อมนางนอน

เพลง กล่อมนางนอน 
ร้องตามสายัญห์ สัญญา


เนื่อเพลง

นอน เสียเถิดน้องนอน
อย่ามัวอาวรณ์อาลัยใจหวั่น

มองฟ้าคืนนี้ไม่มีดวงจันทร์
จะกล่อมจอมขวัญ
ด้วยเพลงชาวนา

จะกล่อมจอมขวัญ
ด้วยเพลงชาวนา

ฮา เอ้า ฮาไฮ

กระท่อมชาวนาหลังคามุงจาก
พื้นปูด้วยฟากไม้ไผ่

มันเป็นรังรักของเราชาวนาไร่
นอนเสียเถิดดวงใจ
จะกล่อมให้น้องนอน

เฮ เฮ เฮ

เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ

เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ

นอนเสียเถิดเอวกลม
เยือกเย็น
สายลมโชยมาปลิวอ่อน

หลับ เสียเถิดหนา

อย่ามัวอาวรณ์
แขนพี่แทนหมอน
หนุนนอนนิทรา

แขนพี่แทนหมอน
หนุนนอนนิทรา

ฮา เอ้าฮา ไฮ

เจ้าเป็นเทวีพี่เป็นเทวา
วิมานคือนากว้างใหญ่

มีดนตรีคือเสียงสำเนียงกาไก่
ดาวสวยเด่นอำไพ
ต่างโคมไฟทุกคืน

เฮ เฮ เฮ

เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ

เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ

เจ้าเป็นเทวีพี่เป็นเทวา

วิมานคือนากว้างใหญ่

มีดนตรีคือเสียงสำเนียงกาไก่
ดาวสวยเด่นอำไพ
ต่างโคมไฟทุกคืน

เฮ เฮ เฮ

เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ

เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ เฮ