เพลง ขออยู่ด้วยคน สายัณห์ สัญญา (Cover by Smule)

ขออยู่ด้วยคน เอกชัย
ขออยู่ด้วยคน สามช่า
ขออยู่ด้วยคน น้องเดียว
เพลง ขออยู่ด้วยคน สายัณห์ สัญญา คอร์ด