เพลง"คนกับควายทุนนิยม" #ควายไทย 2020


เพลง "คนกับควายทุนนิยม"เพลง "คนกับควายทุนนิยม"
คำร้อง ทำนอง : สุรพล  แก้วตา

คนกับควายทำนาประสาคน              บทเพลงดลให้หวลคิดอดีตเอ๋ย
คนทำนาบนหลังคนคำเปรียบเปรย     ไม่เปลี่ยนเลยควายกับคนยังวนเวียน

คนกับควายคืบคลานพันธุกรรม        ยิ่งลึกล้ำซ่อนกลคนขีดเขียน
ทุนนิยมซึมซาบตำราเรียน                เกินกงกรรมกงเกวียนต้องรับกรรม

แม้ถิ่นฐานบ้านเดิมที่เริ่มต้น              ยังยากจนทนอยู่สู้แบกหาม
ดอกเบี้ยก้มหน้ากู้สู้ทุกยาม               เมื่อผู้นำอำนาจมากยากจะทาน

* บทเพลงเก่ายังครุกรุ่นแม้ฝุ่นเขรอะ    แต่เชื่อเหอะยังคงแน่นด้วยแก่นสาร
สังคมหลอกผู้คนลวงลืมศีลทาน        สู่สามานย์ผ่านสมุนทุนนิยม

คนกับควายทำนาบนฮาเล่ย์              จะถ่ายเทสู่ป่าพาขื่นขม
มัวหลงเพลินบริโภคนิยม                  จะถึงคราวล่มจมควายไทยเอย

**บทเพลงเก่ายังครุกรุ่นแม้ฝุ่นเขรอะ    แต่เชื่อเหอะยังคงแน่นด้วยแก่นสาร
สังคมหลอกผู้คนลวงลืมศีลทาน        สู่สามานย์ผ่านสมุนทุนนิยม

#คนกับควายทุนนิยม
คำร้อง ทำนอง