เพลงหมออนามัย "พอ.36"

เพลง "พอ.36" 
มอบให้เพื่อน หมออนามัยรุ่น 36
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินทรขอนแก่น