เพลง เตือนภัยใกล้ตัว


เพลง  เตือนภัยใกล้ตัว
อู๋ (แดนซ์)
G
....ดนตรี..........
บอกเจ้าแล้วแต่บ่ฟัง
บัดยามผิดหวัง
จังมานั่งก้มหน้า
เอามือถือนั่นเด้อเซ้ดน้ำตา
เทิงสมน้ำหน้า
เทิงเป็นตาอยากหัว
ยังดีที่ได้แค่เสียใจ
บ่ถึงกับตาย
หรือเสียกายเสียใจเสียตัว
สังคมซูมื่อมันน่ากลัว
กดไลค์กดมั่วคือตัวอันตราย
สมัยนี้นิหูแก้วตาทิพย์
ชีวิตเร่งรีบเต็มไปด้วยพิษภัย
ประมาทนิดผิดพลาดอาจถึงตาย
อย่าเชื่อคนง่าย อย่าได้ไว้ใจทาง
บอกกันแนจั๊กหน่อย
เกิดขึ้นบ๊อยบ่อยบว่าเรื่องอันหยัง
อันตรายรอบกายเด้อนาง
ฟังคนรอบข้าง
ถ้าซังอ้ายผู้ใกล้ตัว
....ดนตรี...........
สมัยนี้นิหูแก้วตาทิพย์
ชีวิตเร่งรีบเต็มไปด้วยพิษภัย
ประมาทนิดผิดพลาดอาจถึงตาย
อย่าเชื่อคนง่าย อย่าได้ไว้ใจทาง
บอกกันแนจั๊กหน่อย
เกิดขึ้นบ๊อยบ่อยบว่าเรื่องอันหยัง
อันตรายรอบกายเด้อนาง
ฟังคนรอบข้าง
ถ้าซังอ้ายผู้ใกล้ตัว...
คบคนมั่วๆ ย่านเสียตัว  เสียใจ
..จบ..
AU KAEWTA 2016....