เพลง ชาตินี้ยกให้ ชาติใหม่ขอคืน

ชาตินี้ยกให้ ชาติใหม่ขอคืน
A1 ย้ำเตือนตัวเอง ด้วยเพลงทำนองปนเศร้า
กลั่นจากความเหงา ความเศร้าสู้รับไปก่อน
เมื่อรักสะดุด สิ้นสุดโดนฆ่าตัดตอน ...
ชาตินี้ขอลาไปก่อน จำจรด้วยหัวใจท้อ
A2 อดีตกรีดใจ ซ่อนไว้ภายในลึกสุด
ไม่มีคำพูด ยื้อยุดให้เธอต้องรอ
คนเคยเคียงข้าง เส้นทางรักกี่ พ.ศ.
ให้เขาเป็นคนสานต่อ ที่ขอคือรอชาติหน้า
*H0 ทราบข่าวคนดี ว่ามีความสุขสมปอง
เห็นเธอทั้งสอง ต่างครองรักปรารถนา
ก็แสนดีใจ น้ำตาฉันไหลออกมา
แต่กลัวคนสมน้ำหน้า ซ่อนเวทนาแท้ใจ
A3 ให้เธอไปดี แค่นี้เส้นทางคนเศร้า
ลบรอยแผลเก่า รักเราขอคิวต่อไป
ชีวิตยังสู้ ยอมอยู่อย่างผู้ปราชัย
ชาตินี้ใจดียกให้ ชาติใหม่จำไว้ขอคืน
ดนตรี...
*H1 ทราบข่าวคนดี ว่ามีความสุขสมปอง
เห็นเธอทั้งสอง ต่างครองรักปรารถนา
ก็แสนดีใจ น้ำตาฉันไหลออกมา
แต่กลัวคนสมน้ำหน้า ซ่อนเวทนาแท้ใจ
A4 ให้เธอไปดี แค่นี้เส้นทางคนเศร้า
ลบรอยแผลเก่า รักเราขอคิวต่อไป
ชีวิตยังสู้ ยอมอยู่อย่างผู้ปราชัย
ชาตินี้ใจดียกให้ ชาติใหม่จำไว้ขอคืน

KAEWTA
23/02/2559

ลำพังทำนองเพลงหรือคำาร้องยังไม่สมบูรณ์พอ สำาหรับการฟังเพื่อให้ได้สุนทรียรส การเรียบเรียง เสียงประสานจะช่วยปรุงแต่งเพิ่มสีสันใหักับบทเพลง ทำให้เกิดความไพเราะน่าฟังยิ่งขึ้น (ธงรบ ขุนสงคราม, 2556)  จึงต้องมีการสร้างจังหวะ เช่นใส่ กลอง เบส กีตาร์  และตัวเดินทำนอง  เช่น ทรัมเป็ต ทรอมโบน แซ็กโซโฟน และ เสริมด้วยกลุ่มเครื่องดนตรีพิเศษ   เครื่องดนตรีไทย  ใส่เข้าไป 

.........................................................................................................................................................

อ้างอิง : ธงรบ ขุนสงคราม. (2556). แนวคิดการเรียบเรียงเสียงประสานเพลงไทยลูกทุ่งของศิลปินแห่งชาติ ประยงค์ ชื่นเย็น.             สืบค้น 25 กุมภาพันธ์ 2016, จาก http://www.human.bru.ac.th/rom/index.php/2-2556/13-2014-06-16-03-18-45.html