เพลง สัญญาหน้าจอ


เพลง สัญญาหน้าจอ
คำร้อง ทำนอง อ.อู๋ สุรพล แก้วตา


A1 บ่ขอหยังหลาย ขอให้ฮักอ้ายนานนาน    ไม่ต้องสาบาน มาวัดกันที่ใจต่อใจ
บ่ได้พ่อหน้า ฝากมาแค่ความห่วงใย        สบตาหน้าจอ ยามได  แค่ยิ้มให้ ก็สุขใจดี

A2 บ่ขอหยังหลาย อยากได้แต่ความคิดถึง    คิดฮอดนิ๊ดนึง ในวันหนึ่งซักครึ่งนาที
พอได้คลายเหงา เป็นมูเว่านำยังดี        สัญญาหน้าจอ ซำนี่  ไม่ต้องสาบานถึงศาลเพียงตา

H1 ย่านแต่แพ้ทาง ระหว่างสัญญาณไม่มี    ทางนู๊นสี่จี ทางนี้ไม่มีสัญญา
แพ้โปรโมชั่น เดินผ่านบ่สิ่งหางตา            ยื่นซองราคา สู่บ่ได้ถึงใจฮักจริง

A3 กดไลค์หน้าจอ แอบรอรักอยู่ในใจ        หวังบ่ทันได้  ถ้าเครือข่ายสัญญาณบ่นิ่ง
บ่มีหยังดอก ถ้าเธอบอกว่าฮักอ้ายจริง        ขอบคุณยอดหญิง ที่รักษาสัญญาหน้าจอ
ดนตรี...

H2 ย่านแต่แพ้ทาง ระหว่างสัญญาณไม่มี       ทางนู๊นสี่จี ทางนี้ไม่มีสัญญา
แพ้โปรโมชั่น เดินผ่านบ่สิ่งหางตา                ยื่นซองราคา สู่บ่ได้ถึงใจฮักจริง

A3 กดไลค์หน้าจอ แอบรอรักอยู่ในใจ           หวังบ่ทันได้  ถ้าเครือข่ายสัญญาณบ่นิ่ง
บ่มีหยังดอก ถ้าเธอบอกว่าฮักอ้ายจริง           ขอบคุณยอดหญิง ที่รักษาสัญญาหน้าจอ


https://docs.google.com/document/d/1oAq1Sg_bPg1Tc6V0d239Wk3Z92kcW237EAUx-4KkRhA/edit?usp=sharing