เพลง "ถึงเจ็บก็เก็บอาการ"

เพลง "ถึงเจ็บก็เก็บอาการ"
เนื้อร้อง  ทำนอง : สุรพล  แก้วตา
เมื่อ 29 มิถุนายน  2559
+++++++++++++++++++++++++++
 A1 สถานะใด๋ ที่ใผก็บ่ต้องการ
 สถานการณ์จบแล้วแค้น ก็คือแฟนเก่า
 สิทธิ์ของคนอื่น ต่อนี้ไปไม่ใช่ของเรา
 เลยบ่อยากเว่า เขาเอิ้นว่าเสียเชิงชาย
 A2 ผ่าตัดหัวใจ เลยไม่ต้องใช้ยาชา
 แค่เธอบอกลาก็ชาไปทั้งหัวใจ
 สเตตัสตัดขาดไปมีพุใหม่
 สถานะอ้ายติดป้ายใส่คำว่าเหงา
 H เจ็บกับลืมสองคำคงจำจนตาย
 สถานะอ้ายคนพ่ายได้เป็นแฟนเก่า
 คิดฮอดกะกอดมือถือนังเจา
 คิดถึงแฟนเขาเคียดคักโอ้ยอยากสิตาย
 A3 ให้มันจบคงดีกว่าฮักแล้วเจ็บ
 เป็นแผลอักเสบก็แค่ซ่อนอยู่ภายใน
 รักสามเส้ามันเศร้าโคตรอันตราย
 ถึงลืมบ่ได้แมนสิเจ็บก็เก็บอาการ
 A4 สถานะการณ์ ตอนปลายอ้ายเป็นมวยรอง
 สิถึกเขายองเจาะยางลืมทางเมือบ้าน
 เธอกับเขาเป็นต่อก็ยิ้มหน้าบาน
 มวยเก็บอาการ พี่เลี้ยงปลงหามลงเวที
ถึงเจ็บก็เก็บอาการ เมือบ้านอย่างมีศักดิ์ศรี
++++++++++++++++++++++++++++++
ลมโชย ยามดึก
29/6/2559 แก้ 3-3-61