เข้ามหาลัยกันยัง : มหาลัยใจดี

โอกาสดีๆ เวทีที่ท่านจะได้พบกับครูเพลง
ตัวจริงเสียงจริง  ครูสลา  คุณวุฒิ
เขียนให้เยอะ ฝึกให้เป็นให้เห็น  
ให้รู้  ถึงแก่นแท้ของเพลงลูกทุ่ง
เชียร์เลยครับ  สำหรับคนที่มีใจรักเพลงลูกทุ่ง