เพลง รักที่เท่าไหร่

รักที่เท่าไหร่


รักที่ เท่าไหร่
เท่าไหร่ ในหัวใจเธอ
กลัวจะ หลงเพ้อ
เพราะเธอ มีแฟนมากหลาย
กลัวจะ หลงฝัน
พอนานนาน เธอจะเปลี่ยนใจ
เพราะเธอ เจ้าชู้มากมาย
เท่าไหร่ ในหัวใจเธอ..

กลัวเธอ รักเล่น
รักเล่น ไม่เห็นเป็นจริง
กลัวใจ ของหญิง
ไม่จริง ไม่แน่เสมอ
เธอสวย ล่อใจ
ผู้ชาย ก็หมาย รักเธอ
ผมคน เซ่อเซ่อ
กลัวเธอ จะตุ๋น เสียงอม..

แต่ผม ก็รัก
รักเธอ ถอนใจ ไม่ขึ้น
ทุกค่ำ ทุกคืน
อยากชื่น พวงแก้ม น่าหอม
ทุกคืน ทุกวัน
ต้องการ แต่ดอกพยอม
พี่นี้อยาก หอม
ถึงแม้ จะซ้ำ รอยใคร..

กลัวรัก จะผ่าน
จะผ่าน นานนาน จะชัง
ขอถาม สักครั้ง
ว่าเธอรัก ผมบ้างไหม
โอ้แม่ ตาหวาน
ผมนั้น รักเธอจนตาย
ถึงเธอ จะมีหลายใจ
เท่าไหร่ ผมก็รักเธอ..

..ดนตรี..

แต่ ผมก็รัก
รักเธอ ถอนใจไม่ขึ้น
ทุกค่ำ ทุกคืน
อยากชื่น พวงแก้ม น่าหอม
ทุกคืน ทุกวัน
ต้องการ แต่ดอกพยอม
พี่นี้ อยากหอม
ถึงแม้ จะช้ำ รอยใคร..

กลัวรัก จะผ่าน
จะผ่าน นานนาน จะชัง
ขอถาม สักครั้ง
ว่าเธอ รักผม บ้างไหม
โอ้แม่ ตาหวาน
ผมนั้นรัก เธอจนตาย
ถึงเธอ จะมี หลายใจ
เท่าไหร่ ผมก็ รักเธอ..
...ดนตรี...
----จบเพลง----