เพลง นักเพลงคนจน

Lyrics: นักเพลงคนจน
สายัณห์ สัญญา
....ดนตรี....
ความรู้มีเพียงแค่ชั้น ป.4
ผมสัญจร จากดอนเจดีย์
สุพรรณบุรี ดินแดนบ้านป่า
นักร้องคนซื่อ
ที่ชื่อสายัญห์ สัญญา
เป็นเด็กบ้านนอกคอกนา
เสี่ยงโชคชะตา
มากับเสียง เพลง
ฟังเสียงเพลงร้อง
จากน้องคนใหม่
แม้ยามคุณ ว้าวุ่นทรวงใน
ผมกล่อมใจคุณด้วยเสียงเพลง
ยามไหนคุณเศร้า
ผมเฝ้าขับร้องบรรเลง
ขับกล่อมให้หายวังเวง
ฟังเสียงเพลงแล้วอย่าอาวร
ก่อนหลับตาฝัน
ฟังเสียงสายัญห์ ซักหน่อย
เปิดเครื่องรับฟังค่อยๆ
ผมจะคอยกล่อมให้คุณนอน
หยิบวิทยุ
วางไว้ที่ใกล้ๆหมอน
นอนเถิดนะคุณนอน
นอนหลับฝันถึงสายัญห์ สัญญา
ฟังเสียงบรรเลง
จากเพลงลูกทุ่ง
ขอวอนแฟนบ้านป่า ในกรุง
โปรดช่วยพยุง ให้ความเมตตา
เพราะความจนยาก
ผมจึงต้องจากบ้านมา
ไม่มีเงินค่าเช่านา
สายัญห์ สัญญา จึงมาร้องเพลง
ดนตรี-จบ