ข้าด้อยเพียงดิน Cover by :ลุงอู๋

ข้าด้อยเพียงดิน
(ดนตรีทำนองน้องเดียว) ต้นฉบับ สายัณห์ สัญญา 
ร้องโคเวอร์โดย ลุงอู๋