อาลัยสันติ ดวงสว่าง ไกด์เพลง แต่งเพื่อพี่เร

อาลัยสันติ ดวงสว่าง

ไกด์เพลง แต่งเพื่อพี่เร

สันติ ดวงสว่าง เพลงสุดท้ายสันติ ดวงสว่าง เพลงแต่งสำหรับสันติ เจ้าพ่อเพลงหวาน อาลัยสันติ ดวงสว่าง
แม้สังขารเขาสิ้น ดับสลาย แต่เสียงหวาน ยังฝากไว้ได้กล่อมโลก อาลัยนะเร "อาลัยสันติ ดวงสว่าง" ขอให้ไปสู่สุขคติ ไปสู่ภพภูมิที่ดี เทอญ พ.ย.2559 http://bit.ly/2e5qfBO