บ่มีแนวแกล้ม เอาหัวใจคนหลายใจจักจานบ่ครับ?

ไม่สนับสนุนให้อ้างเหตุผลว่า อกหัก เพื่อนการดื่มเหล้า
แต่ชอบศิลปะที่แฝงไว้ในอารมณ์นะครับ
ผ่านไปนานแค่ไหน เพลงนี้โดยส่วนคัว
...ก็ชอบครับ