ผ้าขะม้าผ้าแพร
ผ้าขะม้าผ้าแพร....

1. ภูมิใจผ้าขะม้าผ้าแพร
อีสานแดนแด้ฮักแพงแบ่งปัน
แขกไปไทมาหละหากัน
มอบเป็นของขวัญเอาไว้คาดพุง
2.  ผ้าแพรผูกขะม้ามั่นไว้
วิถีคนไทยสไตล์ลูกทุ่ง
ฝีมือหัตถกรรมป้าลุง
มอบให้คาดพุงไม่ต้องซื้อหา
3. นวัตกรรมไทยทำไทยใช้  (ร้องซ้ำ)
มอบผ้าแทนใจไว้ดูแทนหน้า
สอดสานสีสรรหละโสภา
ให้มีหลายตาคือผ้าข้าวม้าผ้าแพร
4.  วิถึไทยในผืนผ้าขะม้า
คือภูมิปัญญาของปู่ย่าพอแม
ผ้าขาวม้ากับเสียงแตนเล่นแตร
ไปหามาแวสิคล้องคอคาดพุง.