เพลง "ตะวันรอนที่บึงสีฐาน"

"ตะวันรอนที่บึงสีฐาน"
คำร้อง ทำนอง : สุรพล  แก้วตา


1. คือถิ่นรากฐานแห่งการศึกษา
กอปรวิทยา จริยา และปัญญา
ตะวันรอน  สีแดงสาดแสงลับลา
ไม่สิ้นมนตรา ซาบซึ้ง ณ บึงสีฐาน

2. ทิวสนลิ่วเอน เป็นแนวนำทาง
คอยอยู่คู่เคียงข้าง  ฟังผล ผ่านพ้นทั่วกัน
ชัยพฤกษ์ ชูช่อรอวันเบ่งบาน
บึงสีฐาน พร้อมพรั่งสร้างความยินดี ....

3. เมื่อลมหนาวมา ตะวันลาที่บึงสีฐาน
มีนัดพบกัน เมื่อจันทร์ผุดพ้นนที
เดือนสิบสอง ลอยกระทงพบกันที่นี่
เทศกาลสีฐานทุกปี ประกวดเทพีสวยซึ้งตระการ

4. งามบึงสีฐานยามตะวันรอน
ณ เมืองแก่นขอน นครหลวงแห่งอีสาน
มหาลัยขอนแก่น  ได้สร้างตำนาน
คือวางหลักการ ให้ลูกหลาน บนฐานปัญญา...


*กอปร "วิทยา จริยา และปัญญา"


Tag ;
#เพลงลูกทุ่ง #เพลงส่งเสริมวัฒนธรรม #ค่านิยมองค์กร #บึงสีฐาน #มหาวิทยาลัยขอนแก่น


#ขอนแก่น
26/02/2559